Thông Tin bằng Tiếng Việt

ThÔng tin bẰng tiẾng viỆt

Xin chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery!Chúng tôi rất vui vì quý vị và gia đình là một phần của gia đình MCPS chúng tôi。Có thể quý vị mới đến với MCPS, hay mới đến với cộng đồng, hay quý vị đã là thành viên của gia đình MCPS strong nhiều năm。Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trang mạng này hữu ích cho quý vị。Chúng tôi đã tạo trang mạng này cho quý vị。Quý vị có thể xem các phm video giải thích cách thức hoạt động của các trường học, các trang liên kết đến tin tức mới nhất của MCPS, và liên kết đến một số các tài liệu thường được xử dụng。Tất cả những thông tin ở đây sẽ là bằng tiếng VIỆT。

Tất cả các nhân viên làm việc tận tâm để bảo đảm là các con em quý vị có một chương trình giáo dục tốt nhất tại các trường học chúng tôi。Một lần nữ. .Xin chào mừng quý vị đến với MCPS!

quicknote按钮

Xin quÝ vỊ ĐÓn xem tỜquicknoteMỚi nhẤt tẠi ĐÂy


quicknote

锡Tức

Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh về Chương Trình Học Tập Học Kỳ 2

瞿Cac trường cong lậpận蒙哥马利》cầu quy vị霍岩tất một bảnăm做y kiến ngắđể曹biết nếu con quy vịsẽtiếp tục họ深处c tập trực图伊ến干草trởlạ我trường học曹một chương陈包gồm một p kết hợcủgiảng dạy trực tiếp干草đố我深处ặt va trực图伊ến干草cach biệt农村村民học kỳứ海。Chúng tôi cần các câu trả lời của quý vị để chúng tôi có thể kế họach cho các học sinh trở lại chương trình giảng dạy đối mặt, nếu các điều kiện y tế trong quận cho phép。Xin vào mcpsfamilypreference DOT.org để hoàn tất bản thăm dò。Một bản cho mỗi người con của quý vị tại MCPS。Chúng tôi cũng phát triển một bản hướng dẫn để giúp quý vị làm quyết định。Bất cứ gia đình nào không lựa chọn sẽ tự động tiếp tục ở môi trường chỉ học tập trực tuyến thôi。Bản thăm dò chấm dứt vào Ngày 3 tháng 12 và cãc gia đình sẽ nhận các chi tiết về thông tin trường học cụ thể。Cám ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi。

Hội Đồng Giáo Dục Tổ Chức Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng về Học Tập Trực Tuyến

Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà cho Cư Dân Quận vì Đại Dịch COVID-19

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) đang chung cấp việc hỗ trợ tiền thuê nhà ngắn hạn cho các gia đình đủ điều kiện mà đã có những tổn thất tài chính do đại dịch COVID-19。

锡Tức > >
艺术

Liên lạc với chúng tôi

HỎ我兆赫(安ngữ & Tây班芽)
301 - 309兆赫(草6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng - 5:30 chiều

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà贷款Đỗ tạiLoan_Y_Do@mcpsmd.org

Baidu